REGLEMENT MEERDAAGSE WEDSTRIJD

Artikel 610 - Meerdaagse wedstrijden

1. De voorkeuring mag op de avond voor de eerste wedstrijddag plaatsvinden. De volgende wedstrijddagen beginnen met een voorkeuring.

2. Het is voor meerdaagse wedstrijden toegestaan om de minimale snelheid met 1 km/u te verlagen. Dit wordt kenbaar gemaakt in het vraagprogramma.

3. Combinaties mogen elke wedstrijddag op de vetgate stoppen, en de volgende wedstrijddag de wedstrijd voortzetten, mits het paard is goedgekeurd.

4. Bij meerdaagse wedstrijden is aan het eind van elke wedstrijddag een vetgate met verplichte herkeuring.

5. De finish is aan het einde van de laatste wedstrijddag.

6. Elke wedstrijddag moet gestart worden om opgenomen te kunnen worden in het klassement. Start een combinaties niet alle dagen dan volgt uitsluiting. Wanneer tot dan toe elke dag gestart is en een deelnemer besluit de wedstrijd vrijwillig te beëindigen, in de vetgate na goedkeuring paard, is artikel 615 lid 1 van toepassing.

7. Het klassement wordt in de eerste plaats opgemaakt op basis van het totaal aantal gereden kilometers, daarna wordt gekeken naar de hoogste snelheid. De combinatie met het hoogst aantal gereden kilometers en de hoogste gemiddelde snelheid is de winnaar.

8. Winstpunten worden toegekend op basis van het totaal aantal gereden kilometers conform artikel 602 en 621.

 

Lees het gehele wedstrijdreglement alvorens men voor het eerst start, of ter reminder.